Khoa Tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Tiếng Anh

Tầng 5 – P517 – B2 – ĐHNN – ĐHQGHN
02422431410 – 02438584968 – 02438581426
http://khoatienganh.ulis.vnu.edu.vn/
Faculty_of_English@googlegroups.com
TS. Vũ Thị Thanh Nhã
TS. Lâm Thị Hòa Bình
TS. Mai Thị Loan
Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa

 • Tổ chức thực hiện, phát triển các chương trình đào tạo bậc Đại học và Sau đại học cho sinh viên, học viên thuộc các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN.
 • Tổ chức giảng dạy cho sinh viên chuyên và không chuyên tiếng Anh trực thuộc ĐHQGHN.
 • Triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ đào tạo với các đơn vị trong và ngoài trường theo quy định của Nhà trường.

 • Lập kế hoạch đào tạo, kiểm tra đánh giá, xây dựng chương trình và tài liệu một số môn học tiếng Anh cho sinh viên, học viên ở các chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế, chương trình tài năng ở bậc đào tạo Đại học và Sau đại học trong ĐHQGHN.
 • Tổ chức giảng dạy tiếng Anh ở các chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình bằng kép, chương trình đạt chuẩn quốc tế, cử nhân tài năng ở bậc đào tạo đại học và sau đại học trong ĐHQGHN.
 • Làm đầu mối tổ chức thực hiện đào tạo học phần tiếng Anh Cơ bản, tiếng Anh Học thuật, tiếng Anh Học thuật nâng cao (thuộc chương trình đào tạo Sau đại học) cho các đơn vị trong ĐHQGHN.
 • Tổ chức giảng dạy một số môn học chung (bắt buộc hoặc tự chọn) trong chương trình đào tạo cử nhân của Trường Đại học Ngoại ngữ.
 • Quản lý thông tin đào tạo (người học, kế hoạch đào tạo, chương trình, tài liệu đào tạo, điểm đánh giá, qui định đào tạo) cho sinh viên và học viên thuộc các chương trình do Khoa quản lý.
 • Phối hợp với Phòng Hợp tác và Phát triển, các khoa đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện các dự án, chương trình và hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu tiếng
 • Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu, Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN xây dựng, cập nhật thông tin và khai thác có hiệu quả các nguồn tư liệu phục vụ các nhiệm vụ của
 • Phối hợp với Trung tâm Khảo thí của Trường tổ chức thi cấp chứng chỉ chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học cho sinh viên và học viên trong ĐHQGHN.

 • Phát triển mạnh đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn và tăng cường kỷ luật lao động.
 • Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đạt chất lượng giảng dạy với tỉ lệ khá cao. Cán bộ, giảng viên nghiêm chỉnh chấp hành quy chế làm việc, khoa thực hiện tốt công tác bồi dưỡng và phát triển chuyên môn.
 • Trong những năm học vừa qua, khoa có nhiều bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài, 100% cán bộ có bài báo, báo cáo khoa học tại hội thảo các cấp đạt chất lượng tốt, một số bài được công bố trên tạp chí chuyên ngành, quốc tế.
 • Biên soạn và hoàn thành các chương trình giảng dạy môn tiếng Anh cho các hệ trong ĐHQG.
 • Hoạt động mạnh, có chất lượng và đạt hiệu quả cao trong các công tác Đảng, công đoàn và đoàn thanh niên.
 • 2010-2011: Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của giám đốc ĐHQGHN.
 • 2011- 2012 Tâp thể lao động xuất sắc; Khen thưởng tập thể công đoàn xuất sắc; giấy khen hiệu trưởng.
 • 2013- 2014: Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của giám đốc ĐHQGHN; Khen thưởng tập thể công đoàn xuất sắc; giấy khen hiệu trưởng.
 • 2014-2015: Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của giám đốc ĐHQGHN; Khen thưởng tập thể công đoàn xuất sắc cấp ngành; Bằng khen cấp ngành.
 • 2015-2016: Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của giám đốc ĐHQGHN; Đạt giải nhì cuộc thi văn nghệ do trường ĐHNN tổ chức; Khen thưởng tập thể công đoàn vững mạnh.
 • 2016-2017: Tập thể lao động tiên tiến; Khen thưởng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.
 • 2017-2018: Tập thể lao động tiên tiến; giải nhất cuộc thi văn phòng xanh sạch đẹp; Khen thưởng tập thể công đoàn xuất sắc; giấy khen hiệu trưởng.
 • Năm 2019-2020 Khoa đã có riêng phần mềm học trực tuyến để phục vụ cho việc dạy và học, đến nay đã đạt được hiệu quả rất cao.
 • Năm 2019-2020 đạt TTLĐSX cấp ĐHQG.