Khoa Sau Đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Sau Đại học

Tầng 1 – Nhà A3 – ĐHNN – ĐHQGHN
024.37547435 / 024.66806770
http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/
sdh_dhnn@vnu.edu.vn
TS. Huỳnh Anh Tuấn
Trưởng Khoa

 • Khoa Sau Đại học là đơn vị đào tạo của Trường ĐHNN, ĐHQGHN, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong xây dựng và thực hiện các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý và tổ chức đào tạo sau đại học, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ việc giảng dạy và đào tạo cán bộ ngoại ngữ có trình độ cao cho đất nước.

 • Thực hiện việc quản lý đào tạo theo danh mục các ngành đào tạo được giao, thuộc các loại hình đào tạo ở bậc sau đại học.
 • Phối hợp với các khoa đào tạo trong Trường và giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Trường để triên khai các hoạt động đào tạo sau đại học.
 • Xây dựng kế hoạch, quản lý quá trình đào tạo và bồi dưỡng sau đại học để nâng cao trình độ cho các đối tượng khác theo đúng Quy chế đào tạo sau đại học của Bộ GD & ĐT và Quy định đào tạo sau đại học của ĐHQGHN.
 • Lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi tuyển sinh sau đại học theo quy định.
 • Phối hợp với Khoa tiếng Anh tổ chức thực hiện đào tạo học phần ngoại ngữ cơ bản (thuộc chương trình đào tạo sau đại học) cho các đơn vị trong ĐHQGHN.
 • Tổ chức biên soạn giáo trình, học liệu phục vụ đào tạo sau đại học.
 • Làm đầu mối tổ chức và thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước ở bậc sau đại học.
 • Làm đầu mối tổ chức nghiên cứu khoa học trong cán bộ và học viên, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nâng cao trình độ.
 • Thực hiện các thủ tục xét duyệt, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ và bảng điểm học tập kèm theo cho những người hoàn thành chương trình học tập đúng theo quy định, xem xét và đề nghị cấp giấy chứng nhận và bảng điểm học tập cho các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng sau đại học.
 • Quản lý hồ sơ, kết quả học tập, quản lý học viên (tiếp nhận, quản lý học tập, thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật, học tiếp, ngừng học, thôi học…) theo đúng các quy định hiện hành.
 • Phối hợp với Phòng Quản trị và Trung tâm Phát triển Nguồn lực sắp xếp, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, các hội trường, lớp học phục vụ cho công tác đào tạo và tuyển sinh sau đại học.
 • Phối hợp với Phòng Hợp tác và Phát triển và các khoa đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện các dự án, chương trình và hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học.
 • Phối hợp với Trung tâm Khảo thí của Trường tổ chức thi cấp chứng chỉ chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo bậc sau đại học.
 • Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu, Trung tâm Thông tin – Thư viện ĐHQGHN xây dựng, cập nhật thông tin và khai thác có hiệu quả các nguồn tư liệu phục vụ đào tạo sau đại học.
 • Trưởng Khoa Sau Đại học được ký một số loại giấy tờ theo uỷ quyền Hiệu trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng

 • Tự hào đào tạo nên nhiều thế hệ học viên tài năng. Tính đến tháng 02 năm 2017, Khoa đã có 63 nghiên cứu sinh và 502 học viên cao học đang tham gia học tập và nghiên cứu thuộc 8 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ, 11 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ.
 • Là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam đã được cấp 2 Chứng nhận kiểm định theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – Quality Assurance, AUN-QA) với số điểm cao trong các năm 2013 và 2016 gồm có Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Chương trình Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh.
 • Là đơn vị đầu tiên trên cả nước đào tạo Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.
 • Tổ chức hội thảo quốc gia đầu tiên dành riêng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trên cả nước từ năm 2017, được nâng lên thành hội thảo quốc tế từ năm 2018.
 • Có CLB dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.