Khoa NN&VH Trung Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa NN&VH Trung Quốc

Tầng 5 – Khu giảng đường B2 – ĐHNN – ĐHQGHN
024-37549562
phamminhtien2@yahoo.com
TS. Phạm Minh Tiến
TS. Nguyễn Thị Minh
TS. Nguyễn Đình Hiền
Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa

 • Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc là đơn vị đào tạo của Trường ĐHNN, ĐHQGHN có chức năng tổ chức thực hiện, phát triển các chương trình đào tạo bậc đại học mà khoa quản lí, phối hợp với Khoa Sau đại học phát triển, xây dựng các chương trình đào tạo sau đại học, quản lý sinh viên các bậc học và các hệ đào tạo trong ĐHQGHN, đồng thời triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong đơn vị.

 • Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT, của ĐHQGHN và của Nhà trường.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ quan doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của
 • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc
 • Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Trường.
 • Tham gia xây dựng và phát triển đào tạo sau đại học.
 •  Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của
 • Phối hợp với các đơn vị và phòng chức năng trong Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, cung cấp dịch vụ theo quyết định phân công của Nhà trường.
 • Được quan hệ hợp tác với các đơn vị và cá nhân ngoài Trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 • Khoa đã tổ chức thành công 06 hội thảo quốc tế, 05 hội thảo quốc gia về giảng dạy và nghiên cứu tiếng Hán.
 • Khoa tự hào trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Hán Châu Á– Thái Bình Dương, nhiều giảng viên của Khoa được mời trình bày báo cáo tại phiên toàn thể trong các hội nghị quốc tế quan trọng.
 • Hàng năm, đội ngũ giáo viên của Khoa công bố nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị như các đề tài nghiên cứu khoa học, sách chuyên khảo, sách tham khảo, các bài viết trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.
 • Khoa đã liên kết đào tạo và nghiên cứu với nhiều trường đại học quốc tế.