Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

Tầng 2 – Nhà A4 – ĐHNN – ĐHQGHN
024-3754- 8874 (308)
http://folc.ulis.vnu.edu.vn
phuongdongbungsang@googlegroups.com
TS. Đào Thị Nga My TS. Trần Thị Minh Phương TS. Trần Kiều Huế
Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa

 • Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản là đơn vị đào tạo của Trường ĐHNN, ĐHQGHN có chức năng tổ chức thực hiện, phát triển các chương trình đào tạo bậc đại học mà khoa quản lí, phối hợp với Khoa Sau đại học phát triển, xây dựng các chương trình đào tạo sau đại học, quản lý sinh viên các bậc học và các hệ đào tạo trong ĐHQGHN, đồng thời triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong đơn vị.

 • Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT, của ĐHQGHN và của Nhà trường.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ quan doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của
 • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc
 • Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Trường.
 • Tham gia xây dựng và phát triển đào tạo sau đại học.
 • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của
 • Phối hợp với các đơn vị và phòng chức năng trong Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, cung cấp dịch vụ theo quyết định phân công của Nhà trường.
 • Được quan hệ hợp tác với các đơn vị và cá nhân ngoài Trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Về bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ

 • Là một cơ quan đào tạo tiếng Nhật uy tín bậc nhất trong cả nước với gần 40 giảng viên. Trong Khoa hiện có 5 giảng viên có trình độ tiên sĩ, 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ (hoặc đang được đào tạo thạc sĩ).

Về công tác đào tạo

 • Khoa càng ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam.
 • Trước đây, ngành tiếng Nhật của nhà trường còn ít được biết đến và vai trò trong ngành giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam rất khiêm tốn, nhưng Khoa đã xây dựng ngành tiếng Nhật thành một ngành rất mạnh được đánh giá là số 1 tại Việt Nam hiện nay.
 • Đã xây dựng được nhiều chương trình đào tạo mới, hiện nay là duy nhất ở Việt Nam, được đánh giá cao, ví dụ: Chương trình Sư phạm tiếng Nhật, Chương trình đào tạo tiếng Nhật tại Trường PTTH Chuyên Ngoại ngữ, Chương trình đào tạo cử nhân Chất lượng cao.

Về công tác hoạt động tập thể

 • Xây dựng được một tập thể khoa hết sức đoàn kết, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, trong đó mọi người hợp tác với nhau nhịp nhàng, tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ phát triển.

Về công tác nghiên cứu khoa học

 • Năm 2012: Tổ chức Hội thảo Quốc tế “Giảng dạy, nghiên cứu Nhật Bản và Nhật ngữ học trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu”.
 • Năm 2017: Tổ chức Hội thảo Quốc tế “Nghiên cứu Nhật Bản và Giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam – Các khả năng hợp tác nhằm đạo tạo nguồn nhân lực toàn cầu.
 • Tổ chức 1 hội thảo chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếng Nhật.
 • Tổ chức 4 khóa học chuyên đề về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật, Nhật ngữ học dành cho giáo viên và nhà nghiên cứu ngôn ngữ Nhật Bản trên toàn quốc vào tháng 8/2015, 8/2016, 8/2017, 8/2018.
 • Tổ chức 2 lần/ năm các khóa học chuyên đề về văn hóa giao tiếp và giao tiếp thương mại Nhật Bản dành cho đối tượng là sinh viên năm cuối và cán bộ đang công tác tại các doanh nghiệp Nhật Bản từ năm 2016.
 • Khoa là nòng cốt trong việc biên soạn giáo trình, sách giáo khoa. Từ năm 2014, Khoa đã tích cực tham gia vào đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, xây dựng chương trình tiếng Nhật bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sách giáo khoa tiếng Nhật.
 • Thực hiện nghiêm túc các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp Đại học Quốc gia. Đã có 3 đề tài cấp Đại học Quốc gia được nghiệm thu, hơn 10 đề tài cấp trường được nghiệm thu.
 • Giúp đỡ các khoa đào tạo thuộc các trường đại học khác như Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế (cử cán bộ vào giảng dạy các môn lý thuyết), Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (giúp xây dựng chương trình đào tạo).

Về công tác đối ngoại và giao lưu quốc tế

 • Đã thiết lập được nhiều mối quan hệ về chuyên môn, hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
 • Tham gia tích cực vào nhiều chương trình hợp tác với các cơ quan khác, trong đó nổi bật là dự án dạy tiếng Nhật cho sinh viên ngành kỹ thuật (kết hợp với Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội).
 • Thiết lập được mối hợp tác chặt chẽ và quan hệ mật thiết với các cơ quan thuộc chính phủ Nhật Bản như Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA.
 • Thiết lập được mối hợp tác chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, ví dụ như Công ty Mitsui Bussan Việt Nam, Công ty Xi măng Nghi Sơn.

 Về công tác xây dựng và phát huy nguồn tài chính phục vụ chuyên môn và đào tạo

 • Khoa liên tục nhận được các nguồn tài trợ từ phía các cơ quan, doanh nghiệp Nhật Bản.
 • Từ năm 2012-2014, Khoa nhận được tài trợ của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản để tổ chức các khóa học chuyên đề về Nhật ngữ học và giáo dục tiếng Nhật.
 • Từ năm 2016, Khoa đã nhận được tài trợ từ công ty TNHH Mitsui Bussan để tổ chức thường niên các khóa bồi dưỡng giáo viên. Với sự tài trợ của công ty Mitsui Bussan Khoa đã tổ chức được 4 khóa bồi dưỡng với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Nhật Bản, đồng thời tổ chức 6 khóa bồi dưỡng về giao tiếp thương mại dành cho sinh viên năm thứ tư và người đã đi làm.