Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói Tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói Tiếng Anh

Tầng 5 Nhà B2 – ĐHNN – ĐHQGHN
02466808713
www.flce.ulis.vnu.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Minh Tâm TS. Hoàng Thị Hạnh TS. Phùng Hà Thanh
Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa

 • Đào tạo chuyên ngành về Ngôn ngữ học ứng dụng, Ngôn ngữ học Anh, Văn hoá của các nước nói tiếng Anh và Quốc tế học (văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia) ở bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và các lĩnh vực liên
 • Tiến hành nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học ứng dụng, Văn hóa của các nước nói tiếng Anh, Quốc tế học (văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia) và các lĩnh vực liên
 • Tham gia công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu tại các Khoa chuyên về Anh ngữ khác của Nhà trường.

 • Giảng dạy toàn bộ các môn chuyên ngành Ngôn ngữ học tiếng Anh hệ cử nhân.
 • Giảng dạy toàn bộ các môn chuyên ngành Văn hóa các nước nói tiếng Anh hệ cử nhân.
 • Giảng dạy toàn bộ các môn chuyên ngành Quốc tế học (văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia) bằng tiếng Anh.
 • Giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tiếng Anh thuộc hai lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa cũng như các lĩnh vực liên
 • Tiến hành nghiên cứu các vấn đề thuộc hai chuyên ngành Ngôn ngữ học Anh và Văn hoá của các nước nói tiếng Anh, Quốc tế học (văn hóa và truyền thông xuyên quốc gia) và các lĩnh vực liên
 • Giảng dạy, nghiên cứu và tham gia các hoạt động đào tạo khác tại các Khoa Tiếng Anh và Khoa Sư phạm tiếng
 • Tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở các khoa khác theo năng lực của cán bộ và điều động của Hiệu trưởng.

 • 3 đề tài cấp nhà nước.
 • 4 đề tài cấp ĐHQGHN,nhiều đề tài cấp cơ sở.
 • 6 sách chuyên khảo, 2 chương sách quốc tế.
 • Hàng trăm bài báo quốc tế và trong nước.
 • Xây dựng định dạng đề thi VSTEP.
 • Tham gia chủ chốt đào tạo SĐH ngành tiếng Anh tại ĐHNN.
 • Xây dựng và phụ trách học thuật định hướng Quốc tế học và Ngôn ngữ học ứng dụng hệ ĐH.
 •  Hướng dẫn NCS, học viên cao học và khóa luận tốt nghiệp.
 • Bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh cho GV các trường ĐH và CĐ.
 • Đánh giá chương trình tiếng Anh thí điểm.