Bộ môn NN&VH ĐNÁ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ môn NN&VH ĐNÁ

Phòng 401 – Nhà A1- ĐHNN- ĐHQGHN
02462966359
https://www.facebook.com/tiengthaiulis/
dongnama.ulis@gmail.com
ThS. Nguyễn Thị Vân Chi
Trưởng Bộ môn

 • Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Nam Á là đơn vị chuyên môn, có chức năng đào tạo cử nhân các thứ tiếng thuộc các nước Đông Nam Á như tiếng Thái, tiếng Lào, … giảng dạy các thứ tiếng thuộc các nước Đông Nam Á như là ngoại ngữ hai cho sinh viên của Trường; đào tạo các thứ tiếng thuộc các nước Đông Nam Á đáp ứng nhu cầu xã hội và tiến hành nghiên cứu khoa học các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học.

 • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc Bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Nhà trường.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với tổ chức Bộ môn học và công nghệ, các cơ quan doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Bộ môn.
 • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc Bộ môn.
 • Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động trong Bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Trường.
 • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Bộ môn.
 • Thực hiện việc kiểm định, đánh giá các chương trình đào tạo.
 • Phối hợp với các đơn vị trong Trường giải quyết các công việc liên quan.

 • Trong những năm qua, số lượng sinh viên đăng ký học tiếng Thái ngày càng tăng
 • Những khóa sinh viên đã ra trường hiện đang làm việc tại các cơ quan như Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, Lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM, các công ty Thái tại Hà Nội và các tỉnh lân cận v.v…
 • Bộ môn NN&VH Đông Nam Á có quan hệ tốt và thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Thái Lan. Sinh viên học tiếng Thái của trường tích cực tham gia các hoạt động do Đại sứ quán tổ chức như: Chương trình giao lưu sinh viên Thái Lan – Việt Nam; Lễ hội Thailand Day. Đặc biệt, tham gia cuộc thi Hùng biện tiếng Thái Lan toàn quốc do Đại sứ quán Thái Lan tổ chức, sinh viên của trường ĐHNN-ĐHQGHN đều đạt được giải cao.Ngoài ra, hàng năm Bộ Ngoại giao Thái Lan cấp học bổng cho 10 sinh viên đi thăm quan, học tập tại trường Đại học Srinakharinwirot, Bangkok trong thời gian 1 tháng.