Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng cho Bộ đội biên phòng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng cho Bộ đội biên phòng

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH

DÀNH CHO BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Link ELEARNING >> Tại đây <<

 

TT Tài liệu chương trình Trình độ Đường dẫn
1 Nội dung chương trình bồi dưỡng tiếng Anh bậc 1 Bậc 1 Click here
2 Tài liệu chương trình bồi dưỡng tiếng Anh bậc 1 Bậc 1 Click here
3 Nội dung chương trình bồi dưỡng tiếng Anh bậc 2 Bậc 2 Click here
4 Tài liệu chương trình bồi dưỡng tiếng Anh bậc 2 Bậc 2 Click here