Hoạt động hợp tác – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Hoạt động hợp tác

Tăng cường hợp tác với công ty Regina Miracle Việt Nam

Ngày 27/4/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ou Yang Peng Fei – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam. Tham dự buổi làm việc