trungvile – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

All posts by trungvile

(Sách) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày cang trong sạch, vững mạnh

(Sách) Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày cang trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

[Infographic] Đại hội lần thứ XII của Đảng

NDO – Đại hội lần thứ XII của Đảng được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 28/1/2016 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.510 đại biểu thay mặt cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Đây là Đại hội có số lượng đại biểu đông nhất trong 12 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.