Tháng Tư 2015 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Tư 2015

PHIẾU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ MÔN HỌC NĂM HỌC 2015

Thực hiện CV219/ĐBCL-ĐHQG ngày 29/11/2011 của ĐHQGHN về việc lấy ý kiến phản hồi về môn học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học, xin Anh/Chị cho biết ý kiến đánh giá về các môn học mà mình tham gia học trong năm học. Mọi ý kiến của Anh/Chị sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị!