Tháng Ba 2015 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Ba 2015

PHIẾU HỎI SINH VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC VỀ VIỆC DẠY HỌC NGOẠI NGỮ

Để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin mời các em sinh viên (SV) cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới công tác dạy học ngoại ngữ. Mọi ý kiến đóng góp của cácem sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các em!

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA PHỤ HUYNH VỀ CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP NGOẠI NGỮ

Để nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh và các ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin mời Ông/Bà cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới Cộng đồng học tập ngoại ngữ. Mọi ý kiến đóng góp của Ông/Bà sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!

PHIẾU HỎI GIẢNG VIÊN DẠY NGOẠI NGỮ CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC

Để nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin mời thầy/cô cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới công tác dạy học ngoại ngữ. Mọi ý kiến đóng góp của thầy/cô sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của thầy/cô!

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC SINH VỀ CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP NGOẠI NGỮ

Để nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh và các ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin mời các em học sinh và sinh viên (HS/SV) cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới Cộng đồng học tập ngoại ngữ. Mọi ý kiến đóng góp của các em sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của các em!

PHIẾU HỎI GIÁO VIÊN NGOẠI NGỮ PHỔ THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY

Để nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin mời thầy/cô cho ý kiến về các vấn đề liên quan tới công tác dạy học tiếng Anh. Mọi ý kiến đóng góp của thầy/cô sẽ được sử dụng duy nhất vào mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của thầy/cô!