Tháng Năm 2013 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Năm 2013

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN PHẢN HỒI VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY SAU ĐẠI HỌC 2013

Cảm ơn Anh/Chị đã tham gia học tập chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh. Để tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với ngành Ngôn ngữ Anh, xin Anh/Chị cho biết ý kiến ý kiến đánh giá về các môn học đã tham gia học tập. Mọi ý kiến của Anh/Chị sẽ được hoàn toàn giữ bí mật.