THPT CNN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: THPT CNN

Học sinh Chuyên Ngoại ngữ giành thành tích nổi bật trong cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” dành cho học sinh THPT lần thứ 11 vòng thi tại Việt Nam

Sáng ngày 24/8/2018, tại Hội trường Vũ Đình Liên – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” dành cho học sinh THPT lần thứ 11 – vòng sơ loại tại Việt

Trường Đại học Ngoại ngữ họp hội nghị tổng kết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 và chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào Trường THPT CNN năm 2019

Ngày 27/8/2018, tại phòng 410 nhà A1 Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra hội nghị tổng kết kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018 và chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào Trường THPT CNN năm 2019.