Thông tin TS cần chú ý 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Thông tin TS cần chú ý 2021

[Tham khảo] Điểm chuẩn tuyển sinh đại học vào Trường Đại học Ngoại ngữ qua các năm

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổng hợp điểm chuẩn vào các ngành đào tạo của Nhà trường qua các năm để các thí sinh và phụ huynh tham khảo: Fanpage: https://www.facebook.com/vnu.ulis Group: https://www.facebook.com/groups/ulis.k55 ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN VÀO