giao ban – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: giao ban

Hội nghị giao ban công tác Quý IV/2020

Ngày 14/12/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý IV/2020. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự với Hiệu trưởng có các Phó Hiệu trưởng, Chủ

Hội nghị giao ban công tác Quý III/2020

Ngày 9/9/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III/2020. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì hội nghị. Cùng dự với Hiệu trưởng có các Phó Hiệu trưởng, Chủ

Hội nghị giao ban công tác Quý I/2020

Ngày 13/3/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý I/2020. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Long, Ngô Minh Thủy,