Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông & Học liệu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông & Học liệu

 • Bộ phận Nghiên cứu và giảng dạy: Tầng 2 Nhà C2- ĐHNN – ĐHQGHN
 • Thư viện: Tầng 2 Nhà C3- ĐHNN – ĐHQGHN
 • Studio: Nhà C5, Khoa Pháp – ĐHNN – ĐHQGHN
024 62960711
http://ict.ulis.vnu.edu.vn; http://lib.ulis.vnu.edu.vn/
http://ict.ulis.vnu.edu.vn/lien-he/
ThS. Khoa Anh Việt
ThS. Trịnh Hải Tuấn
ThS. Dương Khánh Linh
Giám Đốc Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc

 • Trung tâm Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Học liệu có chức năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học, nghiên cứu khoa học, phục vụ quản trị đại học; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các môn học có ứng dụng công nghệ thông tin; Truyền thông các hoạt động chung của nhà trường trên hệ thống công nghệ thông tin; Quản lý, tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống học liệu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

 • Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy – học ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học.
 • Xây dựng, phát triển, quản trị và hỗ trợ hạ tầng mạng, máy chủ, các hệ thống Website, hệ thống nghiệp vụ phục vụ quản trị đại học.
 • Tổ chức giảng dạy môn tin học cơ sở, môn ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy – học ngoại ngữ, đào tạo và bồi dưỡng các môn học khác trên hệ thống E-learning.
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông các hoạt động chung của nhà trường trên hệ thống công nghệ thông tin. Thực hiện công tác tuyền thông và các vấn đề với cơ quan thông tin đại chúng. Tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các ngày lễ, ngày hội phục vụ các hoạt động chính trị, nhiệm vụ đào tạo của Trường.
 • Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động cung cấp thông tin, tư liệu nhằm phục vụ dạy – học và nghiên cứu khoa học.
 • Sản xuất, lưu trữ, quản lý hệ thống thông tin, tư liệu theo nghiệp vụ thư viện.
 • Tổ chức dịch vụ thư viện, cung cấp thông tin, số hóa và sao chép tài liệu theo quy định của pháp luật và Nhà trường.
 • Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Nhà trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 • Năm học 2000-2001: Tập thể lao động xuất sắc (Bằng khen của Thủ tướng).
 • Năm học 2003-2004: Tập thể lao động xuất sắc (Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia).
 • Tháng 3/2017: Giấy khen của Hiệu trưởng vì có thành tích nổi bật trong xây dựng các Đề án nâng cấp hạ tầng CNTT và triển khai có hiệu quả công tác truyền thông của trường.
 • Tháng 8/2018: Giấy khen của Hiệu trưởng vì có đóng góp tích cực trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2018.
 • Phát triển hệ thống 16 điểm phát sóng mạng Wifi trong khuôn viên trường (2018).
 • Tham gia sản xuất bài giảng điện tử thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (2017-2018).
 • Xây dựng hệ thống gần 20 website của trường.
 • Quản lý kho tài liệu chuyên ngành Ngoại ngữ phong phú, đa dạng hàng đầu nước ta, gồm các tài liệu chuyên ngành ngoại ngữ và ngôn ngữ ứng dụng với hơn 50.000 bản sách và tài liệu nghe nhìn ở 8 ngoại ngữ khác nhau.