Phòng Hợp tác & Phát triển – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Hợp tác & Phát triển

Phòng 405-407-408-409, Nhà A1
0243-66804462
 
ulis.international@gmail.com
   
  TS. Đỗ Minh Hoàng  
  Trưởng Phòng  

 • Phòng Hợp tác và Phát triển có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng công tác hợp tác phát triển trong và ngoài nước của Trường.

 • Xây dựng và thực hiện chiến lược hợp tác phát triển của Trường, khai thác có hiệu quả quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước. Quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của Trường trong cộng đồng các trường đại học quốc tế. Biên soạn tài liệu về Trường bằng các thứ tiếng nước ngoài.
 • Xây dựng các chương trình, đề án, dự án hợp tác. Phát triển các quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ và sinh viên, tranh thủ các nguồn tài trợ từ các đối tác trong và ngoài nước.
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác trong nước.
 • Phối hợp với các đơn vị hữu quan thực hiện các thủ tục về hợp tác liên kết đào tạo quốc tế.
 • Quản lý các hoạt động của Trường có liên quan đến yếu tố nước ngoài. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để quản lý giáo viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên nước ngoài đang công tác và học tập tại Trường.
  Chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu và các điều kiện khác để Ban Giám hiệu làm việc với các đối tác nước ngoài. Soạn thảo văn bản ký kết, tổ chức ký kết giữa Trường với các đối tác nước ngoài và theo dõi việc thực hiện các nội dung đã ký kết.
 • Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác của Trường đi thăm và làm việc với các đối tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với Trường.
 • Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Trường thực hiện các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng có liên quan.
 • Trưởng Phòng Hợp tác và Phát triển được ký thông báo nội bộ và kết luận các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực quản lý theo quy định của Hiệu trưởng.
 • Trưởng Phòng Hợp tác và Phát triển được ký xác nhận thời gian chuyên gia, giảng viên, sinh viên nước ngoài công tác và học tập tại trường theo quy định của Hiệu trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 • Điều phối, quản lý và thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại của Nhà Trường.
 • Xây dựng mạng lưới các đơn vị, đội ngũ cá nhân hỗ trợ và tham gia tích cực công tác hợp tác phát triển.
 • Tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác Phát triển hàng năm.
 • Phối hợp xây dựng và hoàn thành xong Bộ sản phầm Khoa học – Công nghệ phục vụ cho công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Nhà Trường.
 • Phát triển và khai thác quan hệ hợp tác với hơn100 đối tác trong và ngoài nước.
 • Thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa 3 Trường Đại học Ngoại ngữ đầu ngành: ĐHNN (ĐHQGHN) – ĐHNN (ĐH Huế) – ĐHNN (ĐH Đà Nẵng).
 • Thành lập Trung tâm Hợp tác Đông Á CEAREC trực thuộc Phòng Hợp tác Phát triển. Tổ chức thành công buổi tọa đàm quốc tế: Đào tạo nguồn nhân lực Châu Á.
 • Hợp tác hiệu quả với Công ty TNHH GEC Việt Nam -Tây Ban Nha (Gestión Educativa Consultores) và Đại sứ quán Ý về việc cử giáo viên tình nguyện giảng dạy chương trình tiếng Tây ban Nha và tiếng Ý như ngoại ngữ 2 cho sinh viên.
 • Đầu mối tổ chức buổi tọa đàm về hoạt động giảng dạy Tiếng Anh với Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Royce.
 • Góp phần thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về HTPT của Nhà Trường: tổ chức Hội thảo quốc tế One Asia với hơn 500 khách quốc tế từ hơn 10 nước tham dự.
 • Tổ chức các khóa thực tập nước ngoài cho sinh viên các khoa Nhật Bản, Hàn Quốc và sắp tới cho  sinh viên Khoa Trung quốc, Khoa Đức.
 • Tiếp nhận hàng năm hơn 50 lượt chuyên gia và giáo viên nước ngoài đến làm việc ngắn và dài hạn.
 • Tiếp nhận ngày càng nhiều sinh viên nước ngoài thuộc nhiều đối tượng theo học các chương trình khác nhau như: chính qui, trao đổi ngắn hạn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa, và đặc biệt là học tiếng Việt.