Khoa Tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Tiếng Anh

Tầng 5 – P501 – B2 – ĐHNN – ĐHQGHN
02422431410 – 02438584968 – 02438581426
http://khoatienganh.ulis.vnu.edu.vn/
Faculty_of_English@googlegroups.com
TS. Vũ Thị Thanh Nhã
TS. Lâm Thị Hòa Bình
TS. Mai Thị Loan
Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa

 • Đào tạo tiếng Anh cho toàn bộ sinh viên, học viên của ĐHQGHN ở các bậc đào tạo đại học và sau đại học.
 • Bồi dưỡng tiếng Anh cho đội ngũ CBVC, sinh viên ĐHQGHN theo nhu cầu.
 • Tham gia công tác đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn.

 • Giảng dạy tiếng Anh ở các chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao, chương trình đạt chuẩn quốc tế, cử nhân tài năng ở bậc đào tạo đại học và sau đại học trong ĐHQGHN.
 • Tham gia thực hiện các khoá bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo nhu cầu cho đội ngũ CBVC, sinh viên của ĐHQGHN và các cơ quan, đơn vị ngoài ĐHQGHN theo quy định của Nhà trường.
 • Tham gia giảng dạy tiếng Anh và nghiên cứu khoa học ở các khoa khác theo năng lực của cán bộ và điều động của Hiệu trưởng.
 • Giảng dạy, nghiên cứu và tham gia các hoạt động đào tạo khác tại các Khoa NN & VH các nước nói tiếng Anh và Khoa Sư phạm tiếng Anh.

 • Phát triển mạnh đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn và tăng cường kỷ luật lao động.
 • Hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đạt chất lượng giảng dạy với tỉ lệ khá cao. Cán bộ, giảng viên nghiêm chỉnh chấp hành quy chế làm việc, khoa thực hiện tốt công tác bồi dưỡng và phát triển chuyên môn.
 • Trong những năm học vừa qua, khoa có nhiều bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài, 100% cán bộ có bài báo, báo cáo khoa học tại hội thảo các cấp đạt chất lượng tốt, một số bài được công bố trên tạp chí chuyên ngành, quốc tế.
 • Biên soạn và hoàn thành các chương trình giảng dạy môn tiếng Anh cho các hệ trong ĐHQG.
 • Hoạt động mạnh, có chất lượng và đạt hiệu quả cao trong các công tác Đảng, công đoàn và đoàn thanh niên.
 • 2010-2011: Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của giám đốc ĐHQGHN.
 • 2011- 2012 Tâp thể lao động xuất sắc; Khen thưởng tập thể công đoàn xuất sắc; giấy khen hiệu trưởng.
 • 2013- 2014: Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của giám đốc ĐHQGHN; Khen thưởng tập thể công đoàn xuất sắc; giấy khen hiệu trưởng.
 • 2014-2015: Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của giám đốc ĐHQGHN; Khen thưởng tập thể công đoàn xuất sắc cấp ngành; Bằng khen cấp ngành.
 • 2015-2016: Tập thể lao động xuất sắc; Bằng khen của giám đốc ĐHQGHN; Đạt giải nhì cuộc thi văn nghệ do trường ĐHNN tổ chức; Khen thưởng tập thể công đoàn vững mạnh.
 • 2016-2017: Tập thể lao động tiên tiến; Khen thưởng tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.
 • 2017-2018: Tập thể lao động tiên tiến; giải nhất cuộc thi văn phòng xanh sạch đẹp; Khen thưởng tập thể công đoàn xuất sắc; giấy khen hiệu trưởng.