Cơ cấu tổ chức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Cơ cấu tổ chức

ĐẢNG ỦY
BAN GIÁM HIỆU
HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO PHÒNG CHỨC NĂNG TRUNG TÂM
Hội đồng Khoa học và Đào tạo
Khoa Sư phạm tiếng Anh Phòng Hành chính – Tổng hợp Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ, Ngôn ngữ & Quốc tế học
Hội đồng tư vấn Hợp tác Phát triển Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh Phòng Tổ chức cán bộ Trung tâm CNTT – TT&HL
  Khoa Tiếng Anh Phòng Đào tạo Trung tâm Khảo thí
  Khoa NN&VH Pháp Phòng Khoa học – Công nghệ Trung tâm Đảm bảo chất lượng
       Trung tâm nghiên cứu Pháp ngữ   Trung tâm Phát triển nguồn lực
  Khoa NN&VH Nga Phòng Chính trị & Công tác HSSV  
    TT hỗ trợ sinh viên  
    TT Tư vấn Tâm lý Học đường  
  Khoa NN&VH Trung Quốc Phòng Hợp tác & Phát triển  
         TT nghiên cứu dạy – học tiếng Hán ULIS – Sunwah TT Hợp tác Đông Á  
  Khoa NN&VH Nhật Bản Phòng Kế hoạch – Tài chính  
             TT hợp tác và phát triển Việt – Nhật     
  Khoa NN&VH Đức Phòng Quản trị  
  Khoa NN&VH Hàn Quốc Phòng Thanh tra & Pháp chế  
  Trung tâm Sejong    
  Khoa Sau đại học Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài  
  Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ    
                   Trung tâm Giáo dục quốc tế    
  Bộ môn Tâm lý giáo dục    
  Bộ môn NN&VH Việt Nam    
  Bộ môn NN&VH Ả Rập    
  Bộ môn NN&VH Đông Nam Á    
  Trường THPT Chuyên NN    
  Trường THCS Ngoại ngữ    
CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
Ban Chấp hành Công Đoàn Đoàn Thanh Niên
Hội Sinh Viên Hội Cựu giáo chức