TUYỂN SINH – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: TUYỂN SINH

Sinh viên K51 hào hứng trong ngày nhập học

Ngày 10/08/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức nhập học cho sinh viên khóa 51 (K51) QH.2017.F1. Chương trình diễn ra từ 7h30-17h00, chia thành nhiều đợt tiếp nhận cho từng Khoa tại Khu công trình

Thông báo quyết định công nhận thí sinh diện dự bị đại học dân tộc trúng tuyển đại học chính quy Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2017

Căn cứ Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đại học Quốc gia; Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn