TUYỂN SINH – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày

Giới thiệu Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập

BỘ MÔN NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA Ả RẬP Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Ả Rập (Department of Arabic Language and Culture) có vai trò to lớn trong chiến lược phát triển chung của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc

Giới thiệu Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA TRUNG QUỐC Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc (Faculty of Chinese Language and Culture) là một trong những đơn vị đào tạo có lịch sử phát triển lâu đời nhất của Trường Đại học Ngoại ngữ –

Giới thiệu Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp

KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP Ra đời và phát triển gắn liền với lịch sử của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp (Faculty of French Language and Culture) là một

Giới thiệu Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NHẬT BẢN Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản (Faculty of Japanese Linguistics and Culture) là một trong những khoa đào tạo uy tín và thu hút đông sinh viên theo học nhất hiện nay của Trường Đại

Giới thiệu Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức

KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA ĐỨC Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đức (Faculty of German Language and Culture) của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những đơn vị đào tạo tiếng Đức uy tín