TUYỂN SINH – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: TUYỂN SINH

Câu lạc bộ kịch nói dành cho sinh viên Khoa NN&VH Pháp

Với sự hỗ trợ của Khoa NN&VH Pháp, câu lạc bộ kịch nói đã được khởi động từ ngày 7/11/2017 với sự tham gia của các bạn sinh viên yêu thích môn nghệ thuật này của Khoa. Từ những buổi học đầu tiên Lớp học