TUYỂN SINH – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: TUYỂN SINH

Thông báo về việc tuyển sinh lớp Dự bị Tiến sĩ khóa 7

Trường ĐHNN-ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh lớp Dự bị tiến sĩ khóa 07 của Trường như sau: Thời gian đào tạo: 3 tháng (từ tháng 01/03/2021 đến 20/6/2021) Đăng ký trước ngày: 26/02/2021 Toàn văn của thông báo tuyển sinh sau đại học năm

Thông tin tuyển sinh Sau Đại học năm 2021

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo Tuyển sinh sau đại học năm 2021 của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) như sau: Toàn văn của thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2021, xin xem tại