Tin tức sự kiện – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Tin tức sự kiện

Video giới thiệu Hội thảo khoa học quốc gia UNC 2021

Hội thảo khoa học quốc gia UNC 2021: “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học tại Việt Nam” là nơi các nhà nghiên cứu ngôn ngữ, ngoại ngữ và giảng viên, giáo viên các cấp trên cả nước tụ hội