Category Archives: Tin tức sự kiện

2017-02-16_9-53-27

[Clip] Thầy cô trong Ulisers là…

Những thầy cô của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã dẫn dắt, là kim chỉ nam cho bao nhiêu thế hệ sinh viên, học viên. Sau khi ra trường, ai cũng nhớ về những giáo viên của mình

2017-02-15_15-41-28

Họp triển khai công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN

Ngày 15/02/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cuộc họp triển khai công tác giảng dạy ngoại ngữ trong ĐHQGHN theo Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017. Tham gia buổi làm việc có TS. Đỗ Tuấn