Thông báo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báoThông báo về việc tổ chức hội thảo quốc gia 2019 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam”

Ban tổ chức Hội thảo quốc gia 2019 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học trong cả nước đã quan tâm và gửi bài tham dự. Chúng tôi xin thông báo một số nội dung về việc tổ chức Hội thảo như sau: