Thông báo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báoThông báo về Chương trình trại hè 2019 tại ĐH Shizuoka

Trường ĐHNN-ĐHQGHN giới thiệu Chương trình Trại hè (Summer School) tại Trường ĐH Shizuoka (Nhật Bản) từ 24/6 đến 10/7/2019. Sinh viên ULIS có 2 suất tham gia (có đóng kinh phí tham gia chương trình). Hạn đăng ký là 8/3/2019. Sinh viên có nguyện

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày