Thông báo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báo[2018] Thông báo tuyển Kỹ sư Phòng Quản trị

THÔNG BÁO Về việc tuyển Kỹ sư Phòng Quản trị TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN: 1. Số lượng và vị trí công tác 01 người, kỹ sư Phòng Quản trị 2. Tiêu chuẩn: 1. Tốt nghiệp

Thông báo Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2018 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08