Thông báo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báoSticky Post

Thông báo tuyển chuyên viên Phòng Hợp tác & Phát triển – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

1. Số lượng và vị trí công tác
01 người, chuyên viên Phòng Hợp tác và Phát triển.
2. Tiêu chuẩn:
– Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành tiếng Anh. Đối với ứng
viên tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ khác phải có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh đạt
trình độ C1 theo khung tham chiếu Châu Âu (hoặc tương đương).
– Tuổi: không quá 30 tuổi. Ưu tiên ứng viên nam.
– Kỹ năng tin học văn phòng tốt, yêu cầu có Chứng chỉ tin học MOS quốc tế hoặc
chứng chỉ tin học theo quy định tại Thông tư số 03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia Hà Nội của nghiên cứu sinh Phạm Hữu Khương

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia Hà Nội của nghiên cứu sinh Phạm Hữu Khương Tên đề tài luận án: 鲁迅、巴金、老舍文学作品中人物命名特点研究——与南 高、阮公欢、吴必素文学作品中人物命名对比 Nghiên cứu đặc điểm tên