Sự kiện sắp diễn ra – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Sự kiện sắp diễn ra

Tháng Thanh niên tại ULIS có gì cho sinh viên?

THÁNG 3 – THÁNG THANH NIÊN “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” của năm 2019 – NĂM THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN chứa đựng rất nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho sinh viên trường.

Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2019

Ngày 15/1/2019, ĐHQGHN đã ban hành văn bản số 129/HD-ĐHQGHN hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2019 của ĐHQGHN. Năm 2019, Trường ĐH Ngoại ngữ tuyển sinh 150 chỉ tiêu CTĐT Thạc sĩ và 15 CTĐT Tiến sĩ. Kế