Sự kiện sắp diễn ra – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Sự kiện sắp diễn ra

Thông báo về việc học GDQPAN và GDTC khóa QH2019.F1

Nhà trường thông báo kế hoạch giảng dạy chi tiết học phần Giáo dục Quốc phòng An ninh (GDQPAN) và Giáo dục thể chất (GDTC) đối với sinh viên khóa QH2019.F1, cụ thể như sau: Thời gian học: Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 12/8/2020 Địa