Category Archives: Sự kiện sắp diễn ra

2017-02-08_11-17-04

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2017 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ– ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày

thanh-doan-hai-phong-gop-y-du-thao-van-kien-dai-hoi-dang-lan-thu-12

Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn năm 2017

Trong tháng 01/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu Liên chi Đoàn cho các khoa đào tạo. Cụ thể là cho Khoa NN&VH Nga (16/01), Khoa NN&VH Pháp (17/01), Khoa NN&VH Hàn