TIN TỨC & SỰ KIỆN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: TIN TỨC & SỰ KIỆN[UNC2021] Nhà tài trợ Vàng: iGroup (Asia Pacific) Limited

iGroup (Asia Pacific) Limited là Nhà tài trợ Vàng cho Hội thảo quốc gia 2021 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu về nhà cung cấp dịch vụ thông

[UNC2021] Giới thiệu diễn giả – PGS.TS. Lâm Quang Đông

Ban Tổ chức Hội thảo Quốc gia 2021 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” trân trọng giới thiệu về PGS.TS. Lâm Quang Đông và bài nghiên cứu của tác giả tại hội thảo năm nay.