Thông báo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Thông báoThông báo số 3 của Hội thảo quốc gia 2021: “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam”

THÔNG BÁO SỐ 3  HỘI THẢO QUỐC GIA 2021 (UNC2021) “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”  Tiếp theo Thông báo số 1 ngày 14 tháng 7 năm 2020 và Thông báo số 2 ngày 09 tháng 11 năm 2020, Ban tổ chức Hội thảo quốc gia 2021 “Nghiên cứu và giảng

Hướng dẫn đăng ký dự thi ĐGNL học sinh THPT năm 2021

Thí sinh đăng ký tại Cổng Thông tin Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (CTT-KT), địa chỉ: khaothi.vnu.edu.vn hoặc qua cet.vnu.edu.vn. Hiện tại, CTT-KT đang có phiên bản cho máy tính, chưa phục vụ trên điện thoại thông minh, thí sinh (TS) sử