Sự kiện sắp diễn ra – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Sự kiện sắp diễn ra

Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày

Kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2019

Ngày 15/1/2019, ĐHQGHN đã ban hành văn bản số 129/HD-ĐHQGHN hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2019 của ĐHQGHN. Năm 2019, Trường ĐH Ngoại ngữ tuyển sinh 150 chỉ tiêu CTĐT Thạc sĩ và 15 CTĐT Tiến sĩ. Kế