Bản tin nội bộ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Bản tin nội bộ

[Clip] Bản tin nổi bật quý I/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trân trọng giới thiệu Bản tin nổi bật quý I/2019, bản tin tổng hợp những tin tức đáng chú ý của Nhà trường trong 3 tháng đầu năm 2019: ULIS Media

Bản tin nội bộ Quý I/2019

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý I năm 2019. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng đầu

Tra cứu thông tin nộp thuế TNCN Quý I năm 2019

Thực hiện công tác nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ về việc nộp thuế TNCN năm 2019 như sau:

[Clip] Bản tin nổi bật quý IV/2018

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trân trọng giới thiệu Bản tin nổi bật quý IV/2018, bản tin tổng hợp những tin tức đáng chú ý của Nhà trường trong 3 tháng cuối năm 2018: ULIS Media

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

ULIS Media giới thiệu ấn phẩm Báo cáo thường niên 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ấn phẩm cung cấp các thông tin nổi bật của Nhà trường trong một năm qua, với những thành

Bản tin nội bộ Quý IV/2018

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý IV năm 2018. Bản tin cung cấp những thông tin nổi bật của Nhà trường trong 3 tháng cuối

Bản tin nội bộ Quý III/2018

ULIS Media trân trọng giới thiệu ấn phẩm Bản tin nội bộ của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội quý III năm 2018. Link: http://joom.ag/uYkY *Chú ý: Chọn chế độ Fullscreen ở góc trái để có thể xem rõ