KHOA HỌC CÔNG NGHỆ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ


Ứng dụng truyền thông xã hội trong nghiên cứu

Hội thảo “Ứng dụng truyền thông xã hội trong nghiên cứu, trao đổi học thuật và công bố quốc tế” (Social media for scholarly communication and international publishing) Diễn giả: TS. Tom Denison, Đại học Monash, Úc Thời gian từ 8h đến 12h ngày thứ

Khảo sát về thói quen đọc của sinh viên Việt Nam

Kính gửi Quý Thầy Cô, sinh viên, học viên SĐH và NCS! Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng, một trong các đối tác của trường ta, đang phối hợp thực hiện nghiên cứu với GS. Fredricka Stoller, học giả Fullbright thuộc Đại

Một số bài trình bày quan trọng

Trân trọng gửi Quý Thầy Cô 3 bài trình bày: 02 về công bố quốc tế của TS. Trần Thị Tuyết, TS. Đặng Thị Ngọc Yến, và bài trình bày cả TS. William Peter Grabe tại Hội thảo 10/2/2018 vừa rồi. Phần dịch bài của TS. Grabe sẽ được đăng tải trong thời gian sớm nhất.