Category Archives: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

bia-tap-chi-ncnn-2017

THỂ LỆ GỬI BÀI / INSTRUCTIONS TO AUTHORS

THỂ LỆ GỬI BÀI INSTRUCTIONS TO AUTHORS 1. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài là ấn phẩm khoa học chính thức của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, kế thừa và phát triển Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài của

tai-xuong

Yêu cầu cấu trúc nội dung của bài báo khoa học

Về nguyên tắc, một bài báo khoa học cần đảm bảo bố cục IMRAD (viết tắt lần lượt của: Introduction, Methods, Results, And, Discussion). Về nguyên tắc, một bài báo khoa học cần đảm bảo bố cục IMRAD (viết tắt lần lượt của: Introduction, Methods,

rules5

Thể lệ gửi bài chuyên san nghiên cứu nước ngoài

Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài của Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội công bố các công trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, ngoại ngữ… Chuyên san Nghiên cứu nước ngoài của Tạp chí Khoa học Đại học Quốc

thongbao

Thông báo số 1: hội thảo quốc gia 2017

Để đáp ứng yêu cầu về nghiên cứu, giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia 2017 với chủ đề “Nghiên cứu và giảng dạy