HỢP TÁC PHÁT TRIỂN – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Đại học Kuwait

Từ ngày 03-08/12/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác đến từ Trường Đại học Khoa học Xã hội trực thuộc Đại học Kuwait (Kuwait). Đây cũng là nơi hàng