Hoạt động hợp tác – Trang 2 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Hoạt động hợp tác

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Đại sứ quán Pháp

Ngày 26/5/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam do ông Étienne Rolland-Piègue – Tham tán Hợp tác và Hoạt động Văn hóa làm