HỢP TÁC PHÁT TRIỂN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Thúc đẩy hợp tác với Văn phòng tiếng Anh khu vực

Ngày 18/11/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi tiếp và làm việc với ông Jerrold Frank – Giám đốc của Văn phòng tiếng Anh khu vực (RELO), Đại sứ quán Hoa Kỳ. Tham dự buổi làm

Hội thảo: “Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”

Ngày 6/8/2020 đã diễn ra hội thảo trực tuyến: “Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.  Hội thảo là hoạt động nằm trong nhiệm vụ Tổ