Hồ sơ nhà khoa học – Trang 4 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Hồ sơ nhà khoa học

TS. Nguyễn Văn Hòa – Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga

Tháng 9/1972 sau khi tốt nghiệp phổ thông thi đỗ vào trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

Học ở khoa Nga trường ĐH SPNN Hà Nội từ năm 1972 đến 6/1977.

Từ 7/1/1979 đến nay công tác tại trường ĐH SPNN Hà Nội (nay là trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội)