Văn hóa – Văn nghệ

Read more

(ULIS Hòa ca 2022) Tiết mục Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam https://youtu.be/1IH_iky4n3c

Read more

(ULIS Hòa ca 2022) Tiết mục Tự nguyện https://youtu.be/Brtj30kzlP0

Read more

(ULIS Hòa ca 2022) Liên khúc Ba kể con nghe và Mẹ tôi https://youtu.be/ankKKogFjY0

Read more

(ULIS Hòa ca 2022) Tiết mục Trường tôi https://youtu.be/sP2aE8GwRAw

Read more

(ULIS Hòa ca 2022) Hòa tấu Ngày xuân long phụng sum vầy https://youtu.be/oqKr8abluag

Read more

(ULIS Hòa ca 2022) Vinh danh các tiết mục https://youtu.be/DFWX8_NXJHM

Read more

(ULIS Hòa ca 2022) Tiết mục Đất nước trọn niềm vui – Khép lại chương trình https://youtu.be/yrb368j5qZE

Read more

(ULIS Hòa ca 2022) Tiết mục Ngày Tết quê em – Múa hát Như hoa mùa xuân https://youtu.be/6ej60PxzOpY


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.