Dạy & học

Read more

Giới thiệu sách tiếng Hàn https://youtu.be/avn9rSsD7HY

Read more

Giới thiệu sách tiếng Trung https://youtu.be/LTKhOP11kIk

Read more

Giới thiệu sách tiếng Trung https://youtu.be/_jufdBZAXg0

Read more

Giới thiệu về TOPIK https://youtu.be/ExyZT9d90jY

Read more

Recap chương trình thẩm định chương trình dạy học kết hợp môn Toán và khoa học bằng tiếng Anh https://youtu.be/-LhCHSS4bNw

Read more

(Livestream) Giới thiệu CTĐT Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia https://youtu.be/rqoPFcb1fek

Read more

(Livestream) Giới thiệu Chương trình quốc tế ngành Kinh tế – Tài chính https://youtu.be/l4FJmWfBxp0

Read more

(Livestream) Chia sẻ về điểm mới TSĐH và thao tác thử đăng ký, đăng nhập tài khoản xét tuyển ĐH […]

Read more

(Cập nhật) Thông tin tuyển sinh đại học của ULIS năm 2023 https://youtu.be/KU9Xy0YZ7fE

Read more

Video giới thiệu sách tiếng Hàn https://youtu.be/0W67lu6Vf70


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.