Khám phá ULIS

Read more

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN vốn được biết là trường đại học đào tạo ngoại ngữ với chất […]

Read more

Giới thiệu Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội https://youtu.be/3DUCGk220do

Read more

Giới thiệu về ULIS thông qua các con số https://youtu.be/5WnhW4gLtZo

Read more

Tọa đàm về Đào tạo Sư phạm ngoại ngữ thích ứng khung năng lực giáo viên ngoại ngữ trong bối […]

Read more

Ngày 06/5/2021, Trường THCS Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ […]

Read more

(UMS) MỘT NGÀY Ở UMS…. https://www.youtube.com/watch?v=A0YG97HQipA

00:02 Read time


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.