Các tiết mục văn nghệ tại chương trình kỷ niệm 30 năm giảng dạy tiếng Nhật tại Trường

Avatar lethuy | 20 Tháng Chín, 2022


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.