trungvile

Read more

Giới thiệu sách tiếng Hàn https://youtu.be/avn9rSsD7HY

Read more

Giới thiệu sách tiếng Trung https://youtu.be/LTKhOP11kIk

Read more

Giới thiệu sách tiếng Trung https://youtu.be/_jufdBZAXg0

Read more

Giới thiệu về TOPIK https://youtu.be/ExyZT9d90jY

Read more

[ULIS đồng hành cùng sĩ tử 2k5] Hỏi nhanh đáp gọn cùng ULISer https://youtu.be/Y_gh30MMVC8

Read more

Lời nhắn nhủ của các giảng viên ULIS dành cho các sĩ tử 2k5 https://youtu.be/LDJRjsT0w6A

Read more

20230626 Lưu học sinh Trung Quốc hát bài “Bèo dạt mây trôi” https://youtu.be/-mYo-KQqMqg

Read more

Lời chúc thành công của các anh chị sinh viên, cựu sinh viên tới các sĩ tử trong kỳ thi […]

Read more

Điểm lại hoạt động truyền thông của ĐHNN-ĐHQGHN năm học 2022-2023 https://youtu.be/5aZCAhXTX_0

Read more

Recap chương trình thẩm định chương trình dạy học kết hợp môn Toán và khoa học bằng tiếng Anh https://youtu.be/-LhCHSS4bNw


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.