VIDEO DỰ THI CUỘC THI CÔNG ĐOÀN PHÒNG ĐÀO TẠO

Avatar trungvile | 28 Tháng Mười Hai, 2022

VIDEO DỰ THI CUỘC THI CÔNG ĐOÀN PHÒNG ĐÀO TẠO

https://youtu.be/aTku4nE3FPY


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.