Nhịp thở ULIS

Read more

Thông tin tuyển sinh Trường đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN năm 2022 https://youtu.be/1OH-1_u3vHc

Read more

Trailer ULIS BOOK FAIR 2022 https://youtu.be/OOaxC9epJWg

Read more

TỔNG KẾT UNC2022 https://youtu.be/BLJoaI3q6G0

Read more

(UNC 2022) Chia sẻ cảm nghĩ và hướng tới ngày chính hội Hội thảo UNC 2022 24.4.2022 https://youtu.be/KmB4yUtj6Yw

Read more

Giới thiệu các nhà tài trợ của Hội thảo UNC 2022 https://youtu.be/BgvG_QAN5ms

Read more

(UNC 2022) Chia sẻ cảm nghĩ và hướng tới ngày chính hội Hội thảo UNC 2022 24.4.2022 https://youtu.be/KmB4yUtj6Yw

Read more

Giới thiệu các nhà tài trợ của Hội thảo UNC 2022 https://youtu.be/BgvG_QAN5ms

Read more

(UNC 2022) Giới thiệu về 3 báo cáo tham luận và 33 tiểu ban https://youtu.be/174NcNtfF-0

Read more

[UNC2022] Giới thiệu tiểu ban 22 https://youtu.be/T7Yhd7zzAIo

Read more

[UNC2022] Giới thiệu Tiểu ban 11 https://youtu.be/S1eZlsT25T4


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.