Báo cáo 1: Triển khai CTGDPT môn tiếng Anh trong đại dịch: Những trải nghiệm và bài học chưa từng có

Avatar trungvile | 27 Tháng Tư, 2023

Báo cáo 1: Triển khai CTGDPT môn tiếng Anh trong đại dịch: Những trải nghiệm và bài học chưa từng có

https://youtu.be/tqupL_r0074


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.