Phương pháp học tập hiệu quả – Diễn đàn SCI-CHAT

Category Archives: Phương pháp học tập hiệu quả

Ở nhà vì dịch Covid – ULISer chỉ có học online?

Xin chào các ULISer thân mến. Cả nước đang trong 15 ngày giãn cách xã hội quyết định trong cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19. Hoà cùng với tinh thần quyết tâm cao của toàn xã hội, cùng tìm hiểu các sinh viên ULIS bên