Nguồn học liệu và sản phẩm khoa học công nghệ – Diễn đàn SCI-CHAT

Category Archives: Nguồn học liệu và sản phẩm khoa học công nghệ

Truy cập cơ sở dữ liệu điện tử đa ngành ScienceDirect

ScienceDirect là CSDL tạp chí điện tử toàn văn, bao gồm 2257 tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao, được lựa chọn thông qua quá trình phản biện nghiêm ngặt của NXB Elsevier – công ty lớn nhất thế giới về cung cấp thông tin khoa học, kỹ thuật và y tế…

Digital Knowledge Hub VNU-LIC 4.0 For Smart VNU 4.0

Digital Knowledge Hub VNU-LIC 4.0 For Smart VNU 4.0: Chuyển Đổi Từ Thư Viện Số Thành Trung Tâm Tri Thức Số: Nền Tảng Phát Triển Đại Học Số – Đại Học Thông Minh, ĐHQGHN (2020 – 2025).

Học tiếng Trung hiệu quả với Hello Chinese

Trong thời đại hiện nay, việc học ngoại ngữ không chỉ qua tài liệu sách vở báo đài mà còn có những loại công cụ hỗ trợ đắc lực khác. Đó là ứng dụng, phần mềm trên điện thoại máy tính. Bạn là người mới