lethuy – Diễn đàn SCI-CHAT

All posts by lethuy

Kết hợp các công cụ trực tuyến để tổ chức giảng dạy hiệu quả học phần “Trí tuệ cảm xúc và giao tiếp xã hội” tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN

Trung tâm Hỗ trợ giảng dạy, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN (CTE) xin giới thiệu tới quý thầy cô sản phẩm thứ nhất đạt Giải thưởng Đổi mới giảng dạy tại ĐHGQHN 2021 (VNU Teaching Awards), chủ đề “Linh hoạt – Mẫu

Bản tin KHCN ĐHQGHN số 4

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc Bản tin KHCN ĐHQGHN số 4, trong đó có 2 bài viết liên quan đến Trường Đại học Ngoại ngữ ở trang số 31 và 35. Đọc tại: https://online.pubhtml5.com/fszc/ycxh/

ULIS FIRE JOURNAL số 3

Xin giới thiệu với các thầy cô và học sinh sinh viên bản tin ULIS FIRE JOURNAL vol 3, cung cấp các thông tin về đổi mới sáng tạo, NCKH, khởi nghiệp ở trường.

‘Sống tỉnh thức’ sau mùa dịch Covid-19

Xin giới thiệu với các thầy cô và các em học sinh sinh viên bài viết của cô Lê Thủy Lân, giảng viên Khoa Sư phạm tiếng Anh: Tôi đã ngộ ra rằng không phải lúc nào tình yêu cũng phải được thốt lên bằng

Ngôn ngữ là hồn cốt của dân tộc

Trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, đất nước ta đã có nhiều khởi sắc, nhiều thành tựu. Giữa bối cảnh ấy, Tiếng Việt cũng có những bước phát triển, giàu có hơn, phong phú hơn. Bên cạnh ưu điểm