Nghiên cứu khoa học – Diễn đàn SCI-CHAT

Category Archives: Nghiên cứu khoa học

Tác động của dịch Covid-19 lên lợi nhuận doanh nghiệp

“Tác động của dịch Covid-19 lên lợi nhuận doanh nghiệp năm 2020: Nghiên cứu từ các công ty niêm yết Việt Nam” là công trình đã giành giải Nhất Nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 3 năm 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ,

Báo cáo 3: chia sẻ sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy Ngoại ngữ tại THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam

Nằm trong chương trình của Hội thảo quốc gia 2021: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam (UNC2021), Workshop tiền hội thảo số 1 với chủ đề “Phương pháp nghiên cứu hành động” đã được Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào ngày 17/1/2021.

Báo cáo 2: Ứng dụng hoạt động thu âm môn Nói trong môn học thực hành tiếng

Nằm trong chương trình của Hội thảo quốc gia 2021: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam (UNC2021), Workshop tiền hội thảo số 1 với chủ đề “Phương pháp nghiên cứu hành động” đã được Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào ngày 17/1/2021.

Báo cáo 1: Thực hiện chương trình tiếng Anh mới hiệu quả thông qua nghiên cứu hành động

Nằm trong chương trình của Hội thảo quốc gia 2021: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam (UNC2021), Workshop tiền hội thảo số 1 với chủ đề “Phương pháp nghiên cứu hành động” đã được Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào ngày 17/1/2021.

Giáo dục và nỗ lực thoát khỏi vòng xoáy không bền vững

Năm 2019 được đánh dấu bởi những thảm họa về môi trường và khí hậu. Có những người đã nói về nó như “năm 0 cho ngày tận thế khí hậu.” Đầu năm 2020, thảm họa cháy rừng ở Úc lại gây ra những mất mát khiến toàn thế giới thương tiếc. Giữa bối cảnh đó, giáo dục vì phát triển bền vững (GDVPTBV) là niềm hi vọng.