Đổi mới – Sáng tạo – Khởi nghiệp – Diễn đàn SCI-CHAT

Category Archives: Đổi mới – Sáng tạo – Khởi nghiệp

EDU CONNECT

Tên nhóm: nhóm 21 – Lớp 4 Tên thành viên: Đinh Thị Phương; Nguyễn Thị Uyên Phương; Đặng Minh Phương; Đinh Thị Thu Phương; Nguyễn Mai Phương; Nguyễn Nam Phương. Link Landing Page: https://1708dtp.wixsite.com/educonnect Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm gia sư cũng như học

ULIS VIDEO

Tên nhóm: nhóm 30 lớp FLF1007 – 03 Tên thành viên: Nguyễn Quỳnh Trang; Nguyễn Thị Huyền Trang; Nguyễn Thị Thu Trang; Thái Quỳnh Trang; Tống Thị Thu Trang; Trần Thị Thu Trang; Nguyễn Thị Kiều Trinh. Link Landing Page: https://ulis.vnu.edu.vn/videos/ Từ xưa đến nay,

No Thumbnail

Write Your Dream

Tên nhóm: Nhóm 10 lớp 2 Tên thành viên: Đinh Thu Hằng; Hoàng Thị Bích Hằng; Phạm Thị Hảo; Vũ Ngọc Hà; Dương Hải Hà; Lý Mai Hạnh; Nguyễn Khánh Hà. Link Landing Page: https://phamhao04022002.wixsite.com/my-site-2 Trong sự phát triển lớn mạnh và hội nhập toàn

ULIS Food Tour

Tên nhóm: TUESDAY Tên thành viên: Nguyễn Thị Lan Anh; Nguyễn Thị Phương Anh; Nguyễn Việt Anh; Phạm Ngọc Bảo Anh; Phạm Thị Ngọc Anh; Phạm Thị Quỳnh Anh; Tạ Phương Anh. Link Landing Page: https://pnbaoanh.wixsite.com/ulisfoodtour Giới trẻ nói chung, đặc biệt là giới sinh

ENGLISH BOOK WITH ULISFANS

Tên nhóm: Ulis fans Tên thành viên: Nguyễn Hà Ngọc Diệp; Nông Kiều Diễm; Nguyễn Thị Phú Diễn; Hoàng Thị Bích Diệp; Nguyễn Thị Hoàng Diệp; Nguyễn Ngọc Dung; Nguyễn Thùy Dung. Link Landing Page: https://phudien0306.wixsite.com/ulisfans Tiếng Anh là môn học bắt buộc trong chương

LET THEM LIVE A SECOND LIFE

Tên nhóm: Linhs Tên thành viên: Nguyễn Thị Thuỳ Linh; Nguyễn Thuỳ Linh; Phạm Hoàng Ngọc Linh; Phạm Mai Linh; Phạm Thuỳ Linh; Phan Hoàng Thuỳ Linh; Phùng Phương Linh. Link Landing Page: https://toitaiche.weebly.com Ô nhiễm môi trường luôn là một trong những vấn đề

KNOW YOUR DESTINATION

Tên nhóm: Nemos Tên thành viên: Vũ Hoàng Minh; Nguyễn Thảo My; Nguyễn Thị Hà My; Vũ Hoàng My; Cao Nguyễn Hoài Nam; Doãn Hoàng Nam; Nguyễn Thị Thúy Ngà. Link Landing Page: https://minhtheboss.wixsite.com/knowyourdestination Hiện nay, du học là một lựa chọn lí tưởng cho

STAY AT HOME, STAY HEALTHY

Tên nhóm: BORN FIGHTERS Tên thành viên: Phạm Ngọc Bội Như; Đỗ Thị Kim Oanh; Nguyễn Hồng Nhung; Nguyễn Thị Hồng Nhung; Bùi Mai Phương; Đỗ Thu Phương; Lã Hoài Phương. Link Landing Page: https://20041595.wixsite.com/my-site Thế giới đang bước qua năm thứ hai phải đối

PLASTIC REBORN

Tên nhóm: ULIS FLASH Tên thành viên: Vũ Thùy Dương; Nguyễn Vũ Bích Đan; Đinh Thành Đạt; Doãn Hương Giang; Bùi Hương Giang; Đàm Hương Giang; Mai Hương Giang. Link Landing Page: https://giangdoan0109.wixsite.com/plastic-reborn Trên thực tế, rác thải nhựa là một trong nhiều loại chất