Gửi bài – Diễn đàn SCI-CHAT

Gửi bài

Thể thức và hình thức nộp bài

Thể thức

Độ dài: khuyến thích từ 400 từ đến 2.000 từ
Hình thức thể hiện: Một bài viết theo chủ điểm của Sci-CHAT. Khuyến khích người viết sử dụng hình ảnh, video, hoặc audio.
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, văn phong trong sáng, dễ hiểu

Hình thức nộp bài

Các bài viết được nộp online trên website của Sci-CHAT dưới đây. Đối với bài viết có hình ảnh, video và audio, có thể dán đường link vào trực tiếp bài viết (vị trí “Post content”).

[user-submitted-posts]