(CNTT) Topic 3: Science & Technology

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

Câu hỏi trắc nghiệm: https://docs.google.com/forms/d/1YGBWMjjWQFqxyWOVytQ3BfRIbDf4dTchAIi-uxE5lok/viewform?edit_requested=true

https://youtu.be/KStGC2hqF30


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.