(CNTT) Topic 10: Transportation & Traffic

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

Câu hỏi trắc nghiệm: https://docs.google.com/forms/d/1z5rD3oQZqcnXferHzBxdkGpT1akkIKOc1up5oN67oWI/viewform?edit_requested=true

https://youtu.be/_Rv38h99KMM


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.