(CNTT) Topic 1: Education

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

Câu hỏi trắc nghiệm: https://docs.google.com/forms/d/1pn7ErZAcvjFE51kgINt8eEsaTxzI4-8J1aRYLMiGo7Q/viewform?edit_requested=true

https://youtu.be/sQr_ag0zVOE


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.